Vår Verksamhet

Vår Verksamhet

I Kalmar pistolklubb skjuter vi huvudsakligen de grenar som ingår i Svenska pistolskytteförbundets - SPSF - skjutreglemente. Reglementet kallas Skjuthandboken och revideras vartannat år. 

De vanligaste grenarna som vi skjuter i KPK är:

Precision


Skjuts på 10-ringad tavla på 25 m.

10:an är 5 cm, sedan ökar diametern med 5 cm per poäng. Den svarta pricken är 20 cm.


5 skott skjuts på maximalt 5 minuter. Pistolen hålls med en hand.

Man skjuter vanligen 7 eller 10 serier, dvs 35-50 skott per tävling. Man får använda kikare för att notera sina egna träffar.

Fältskytte


En fälttävling skjuts vanligen över 8-10 stationer, där man skjuter 6 skott på 1-6 tavlor.

Man skjuter på olikfärgade tavlor, i olika storlekar och former, i olika kombinationer på olika avstånd. Tavlorna kan även vara rörliga.

Även skjuttiden och skjutställning varierar. Man skjuter med en eller två händer, och skjutställningen kan vara stående eller sittande, men i vissa fall även andra ställningar.

Skjuttiden är vanligtvis mellan 5-20 sekunder.


Militär snabbmatch


Snabbskytte på 25 m på särskild snabbskyttetavla. 10:an är 10 cm, sedan ökar diametern med 8 cm per poäng. 


Man skjuter 5 skott. 

4 serier på 10 sekunder

4 serier på 8 sekunder

4 serier på 6 sekunder

Vapen


Vapen delas in i vapengrupper, A, B, C och R.


Det vanligaste vapnet, vapengrupp C, och det vapen alla börjar med under träning och som även är det första vapen man kan få egen licens för, är en pistol i kaliber .22 även kallat 5,6x15R. Kolven får vara anatomiskt utformad inom vissa ramar, magasinet rymmer vanligtvis 6 patroner. 


Vapengrupp B är vanligtvis motsvarande C, fast i kaliber .30-.45, dvs kulans diameter är mellan 7,62-11,43 mm.


Vapengrupp A är halvautomatiska pistoler av tjänstevapentyp i kaliber .30-.45. Kolven får inte vara antomiskt utformad.


Vapengrupp R skjuts i fältskytte, och avser revolvrar i kaliber .30-.45.