Hemortensbanor

KLASS- OCH VAPENGRUPPINDELNING

Klassindelning

Klass 3 Öppen för skyttar tillhörande riksmästarklassen i precisionsskjutning

Damer kan tävla i egen damklass.


Klass 2: Öppen för skyttar som före aktuellet tävlingsår erövrat pistolskyttemärke i guld men inte hänförs till klass 3.

Damer, Veteraner och Juniorer kan tävla i egen klass.


Klass 1s: Skyttar som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i silver


Klass 1b: Skyttar som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i brons


Klass 1u: Skyttar som före aktuellt tävlingsår inte erövrat pistolskyttemärke i någon valör


Klass 3 jun: Damer och herrar tillhörande riksmästarklassen i precisionsskjutning och som under aktuellt tävlingår fyller högst 20 år.


Klass 2 jun: Damer och herrar som före aktuellet tävlingsår erövrat pistolskyttemärke i guld och som under aktuellet tävlingsår fyller högst 20 år.


Klass 1s jun Dam- och herrjun som före aktuellt tävlingår erövrat högst pistolskyttemärke i silver och som under aktuellet tävlingår fyller högst 20 år.


Klass 1b jun Dam- och herrjun som före aktuellt tävlingsår erövrat högst pistolskyttemärke i brons


Klass 1u jun Dam- och herrjun som före aktuellet tävlingsår inte erövrat pistolskyttemärke i någon valör och som under aktuellt tävlingår fyller högst 20 år.


Klass Vet Y:Damer och herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 60 år eller mer.


Klass Vet Ä:Damer och herrar som under aktuellt tävlingsår fyller 70 år eller merVapengruppindelning

Med hänsyn till vapnens egenskaper m m indelas dessa i följande vapengrupper:


Vapengrupp A1 Huvudsakligen Tjänstevapen som används inom svenska försvarsmakten. Se SHB F.4.1.1.


Vapengrupp A2 Huvudsakligen Tjänstevapen som använts av svenska polismyndigheten. Se SHB F.4.1.2


Vapengrupp A3 Alla övriga vapen som uppfyller kraven för vgrp A i SHB. Se SHB

F.4.1.3. Beträffande ammunition se SHB mom F.3.1.


Vapengrupp B Pistoler och revolvrar som inte hänförs till vgrp A.

Kaliber 7,6-11,4 mm (.30-.45) Se SHB F.4.2

Vapengrupp C Pistoler och revolvrar med kaliber 5,6 mm (.22 LR). Se SHB F.4.3