En ordförandes ord


Kalmar Pistolklubb - historia, nuläge och framtid


Kalmar Pistolklubb grundades vid ett inspirerat sammanträde på Teaterkällaren den 3 maj 1937. De som grundade klubben var stabila borgare i Kalmar stad. Deras gemensamma intresse var att skapa goda tränings- och tävlingsmöjligheter för stadens pistolskyttar. I allt väsentligt var deras arbete mycket framgångsrikt. Det viktigaste för en pistolskytteklubb är naturligtvis att dess medlemmar får bästa möjliga förutsättningar att skjuta pistol. Men klubbens grundare och deras efterföljare har hela tiden förstått att verksamheten inte bara är skjutning och skjutresultat. För att en klubb skall fungera krävs sammanhållning skapad genom andra former av samvaro. Det handlar om en pratstund vid en kopp kaffe efter serieskjutningen eller en gemensam arbetsdag på skjutbanan. Det handlar också om att någon gång träffas under mera festliga former. Den 3 maj 1997 firade vi stilenligt vårt 60-årsjubileum på Teaterkällaren. Men förutsättningarna ändras och vi har att anpassa oss till det nya. Vi strävar dock alla att nå upp till klubbens målsättning:


Skjut mera!


Skjut bättre!


Skjut säkert!


För att nå de verkligt goda resultaten, både individuellt och i lag, fordras ett fortsatt gott samarbete.Adress

Kalmar Pistolklubb

Karlstorpsvägen 17

392 39 Kalmar


org.nr 832400-4533